Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Factory of Happy Cooking

εργοστάσιο 1
εργοστάσιο 12
εργοστάσιο 12
γραμμή ψεκασμού

Γραμμή Ψεκασμού

CNC-Μηχανή

Μηχανή CNC

Αποθήκη

Αποθήκη

Πρεσαριστή-Μηχανή

Πρεσαριστή Μηχανή